Thư Chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

27/01/2017, 10:51

Thư Chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu năm 2017, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí, đồng nghiệp, gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, tăng cường xây dựng tổ chức Hội, xây dựng và ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đi đôi với triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, tổ chức Hội thảo quốc gia tổng kết 30 năm đổi mới báo chí, triển khai đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016 - 2021, tổng kết 10 năm Giải Báo chí quốc gia, tổ chức Hội báo toàn quốc 2016... Hội ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, luôn đồng hành cùng dân tộc vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng rằng, năm 2017, hơn 24 nghìn hội viên các cấp Hội Nhà báo trong cả nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết Đại hội lần thứ X và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm 2017, các cấp Hội Nhà báo cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, động viên hội viên tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; thiết thực quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thực hiện Luật Báo chí và 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam. Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, một lần nữa, tôi xin gửi tới đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc Xuân mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Thuận Hữu
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Bình luận