Thư Chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

15/02/2018, 15:15

Thư Chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất - 2018, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí, đồng nghiệp, gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

ăm 2017 là năm thứ hai các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương nỗ lực phấn đấu, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020); tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; quan tâm xây dựng tổ chức Hội, ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, song song với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016... Hội ngày càng nêu cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, khẳng định vị thế của giới báo chí và của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, luôn đồng hành cùng dân tộc vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, năm 2018, hơn 22.000 hội viên, nhà báo trong cả nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò, chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và tập huấn nghiệp vụ cho hội viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động Hội và hoạt động báo chí; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hội viên và tổ chức Hội trong việc thực hiện Điều lệ Hội, Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc Xuân mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Thuận Hữu
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Bình luận