Thông tin về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử

Thông tin về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử

Thông tin về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử - Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế.

Thông tin về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử. Ảnh: TL

Thời gian qua, các cơ quan báo chí truyền thông, đặc biệt là các tờ báo điện tử dành nhiều sự quan tâm và tích cực thông tin tới bạn đọc. Nhờ đó, các thông tin về chủ trương tái cơ cấu nhanh chóng được lan tỏa và thu hút sự quan tâm, đồng thuận của người dân trong xã hội.

Vai trò của báo điện tử

So với báo chí truyền thống như báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử là loại hình báo chí ra đời muộn nhất, song thể hiện được những tính năng vượt trội, không phụ thuộc vào các khâu in ấn, phát hành, dựng băng, ghi hình... Khả năng cập nhật thông tin nhanh, kịp thời nhất, tạo sự kết nối toàn cầu mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian, thông qua tốc độ đường truyền Internet.

Ở Việt Nam hiện nay, người dùng Internet chiếm tỷ lệ khá lớn và có xu hướng tăng nhanh. Tại hội thảo Internet 2018 được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức và ngày 5/12/2018, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: quy mô dân số Việt Nam xấp xỉ 95 triệu người, xếp thứ 15 trên thế giới, trong đó, tỷ lệ sử dụng Internet chiếm hơn 60%, là quốc gia đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet.

Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin, báo điện tử trở thành công cụ hiệu quả nhất chuyển tải những thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung, về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nói riêng. Báo điện tử đã tích cực thông tin, phản ánh kịp thời tới người đọc những diễn biến của quá trình triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các thông tin về sáp nhập, mua lại các ngân hàng yếu kém để duy trì ổn định hệ thống và xử lý nợ xấu.

Tần suất thông tin về quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng xuất hiện nhiều trên báo điện tử, có tác động trực tiếp, kịp thời tới người đọc, đặc biệt là các thông tin phản hồi, chia sẻ của công chúng giúp bài viết tiếp tục được đẩy lên, thu hút người đọc, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thông tin về quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

Giao dịch ngân hàng những năm 1870 và bây giờ. Ảnh: TL

Vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử

Thời gian qua, các báo điện tử đã tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội; thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật

Nhờ sự chủ động, tích cực của NHNN trong phối hợp và cung cấp thông tin, các nội dung về tái cơ cấu hệ thống các TCTD đã được báo chí thông tin một cách hiệu quả tới bạn đọc. Số lượng thông tin trên các tờ báo điện tử khá lớn, đa dạng về thể loại và chủ đề nội dung. Tần suất thông tin xuất hiện nhiều, thường xuyên, nhanh chóng. Nội dung thông tin phong phú, sinh động cập nhật đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động tái cơ cấu; về nội dung tái cơ cấu, đặc biệt là việc xử lý nợ xấu của các TCTD.

Một số tờ báo điện tử như Nhân Dân điện tử, VnEconomy, Thời báo Tài chính Việt Nam Online, Thời báo Ngân hàng... luôn bám sát vào quá trình tái cơ cấu, đưa tin kịp thời, nhanh chóng, góp phần chuyển tải hiệu quả tới người đọc những nội dung của quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu, thông tin tái cơ cấu về tổ chức, tài chính, thông tin về kiểm tra giám sát quá trình thực thi tái cơ cấu.

Ngay sau khi Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015 kết thúc và Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng phê duyệt, hàng loạt các bài viết xuất hiện trên các báo điện tử, cập nhật sinh động, bám sát các sự kiện, phản ánh trung thực, chính xác quá trình triển khai về diễn biến của quá trình tái cơ cấu hệ thống TCTD.

Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng là nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào. Ảnh: TL

Một số khó khăn và giải pháp

Thứ nhất, thông tin về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên báo điện tử vẫn còn thiếu những bài viết thực sự chất lượng, thiếu phân tích đánh giá về quá trình tái cơ cấu. Bản chất của báo điện tử là thông tin cập nhật nhanh nhất, vì vậy, không tránh khỏi việc thông tin phản ánh bề nổi, không đi sâu vào bản chất từng vụ việc của quá trình tái cơ cấu cũng như phân tích những thuận lợi, khó khăn mà ngành ngân hàng phải nỗ lực vượt qua...; từ đó, giúp người đọc có thể hiểu sâu, hiểu rõ hơn và thực sự đồng cảm, đồng thuận với chủ trương tái cơ cấu.

Thứ hai, hạn chế về kiến thức ngân hàng của phóng viên. Bản thân các phóng viên, nhà báo chủ yếu được đào tạo chuyên ngành báo chí, nên khi tác nghiệp về lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung, tái cơ cấu hệ thống các TCTD nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các phóng viên trẻ, vì xét về bản chất, tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu là một đề tài khó, đòi hỏi sự thận trọng từ việc liên hệ thu thập dữ liệu đến việc xử lý thông tin, nhất là khi đưa tin về nợ xấu, sở hữu chéo, mua bán và sáp nhập, các vụ án ngân hàng...

Thứ ba, khó khăn trong kiểm soát thông tin trên mạng xã hội. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là các phương tiện truyền thông mới và mạng xã hội cũng là cơ hội để các nguồn thông tin tiêu cực, tin đồn thất thiệt, không chính xác, không được kiểm chứng xuất hiện và phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội rất khó kiểm soát, xử lý, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự cũng như hoạt động kinh doanh của các TCTD.

Thứ tư, một số đơn vị chức năng vẫn còn chưa thực sự đánh giá, nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, từ đó dẫn đến việc thiếu tính chủ động trong phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu một cách hiệu quả.

Một nhiệm vụ trong tái cơ cấu là xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng. Ảnh: TL

Để nâng cao chất lượng thông tin trên báo điện tử về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, về phía ngành Ngân hàng, cần tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp cung cấp nguồn tin với cơ quan báo chí. Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, các TCTD, ngân hàng thương mại thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, từ đó góp phần nâng cao chất lượng thông tin về hoạt động ngân hàng cũng như về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu. Ngoài ra, cần có một chiến lược tổng thể để tăng cường truyền thông, thông tin sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của quá trình tái cơ cấu trên báo điện tử.

Các cơ quan báo chí cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện với hoạt động báo chí. Việc chỉ đạo, định hướng phải kịp thời để báo chí thông tin chính xác và thống nhất về các vấn đề, sự kiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu một cách đúng đắn và hiệu quả, đồng thời phải gắn liền với đổi mới quản lý, hỗ trợ các cơ quan quản lý báo chí trong hoạt động báo chí.

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ phù hợp mô hình tòa soạn đa phương tiện cho báo điện tử. Mô hình báo chí hiện đại hướng tới là báo chí đa phương tiện, tận dụng thế mạnh của báo điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, phóng viên các kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện, trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo cho phóng viên sẵn sàng tác nghiệp.

Các cơ quan quản lý báo chí cũng cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm với các tờ báo điện tử đưa thông tin giật gân, thiếu chính xác để đảm bảo quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đạt được kết quả tốt, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm xã hội đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng tài chính - ngân hàng phải tự trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực nghề nghiệp, đồng thời phải tuân theo tôn chỉ, mục đích của tờ báo, nghiêm túc rèn luyện tác phong đạo đức nghề nghiệp để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc chuyển tải thông tin đến người đọc một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thông tin của công chúng./.

Trần Hiền

Tài liệu tham khảo:
- Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD;
- Báo cáo Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg;
- Thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bình luận
Tin tức cũ hơn