Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

08/03/2017, 15:50

Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Quyền của phụ nữ là quyền con người. Nhưng trong những thời điểm khó khăn này, khi thế giới của chúng ta trở nên không thể đoán trước và hỗn loạn, quyền của phụ nữ và trẻ em gái đang bị suy giảm, hạn chế thậm chí không có gì cả.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đọc thông điệp hôm 6/3

Lịch sử bất cân bằng trong mối quan hệ quyền lực giữa nam giới và nữ giới, trầm trọng hơn bởi sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong các xã hội và các quốc gia, dẫn đến sự phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái. Trên khắp thế giới, truyền thống, các giá trị văn hoá và tôn giáo đang bị lạm dụng để cắt giảm quyền của phụ nữ, để bảo vệ chủ nghĩa nam quyền và bảo vệ các hoạt động phù phiếm.

Quyền hợp pháp của phụ nữ, chưa bao giờ cân bằng với quyền nam giới ở bất kỳ châu lục nào, ngày càng bị xói mòn thêm. Quyền của phụ nữ trên chính cơ thể họ cũng bị đặt dấu hỏi. Phụ nữ thường xuyên là mục tiêu để hăm dọa và quấy rối trong không gian ảo cũng trong cuộc sống thực. Tồi tệ nhất, những kẻ cực đoan và những kẻ khủng bố xây dựng hệ tư tưởng của chúng xung quanh việc chinh phục phụ nữ và đơn thuần là bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng bức và nô lệ ảo.

Mặc dù có một số cải thiện nhưng các vị trí lãnh đạo trong các hội đồng quản trị vẫn còn nắm giữ bởi nhiều nam giới và khoảng cách về kinh tế giữa 2 giới ngày càng mở rộng, bởi những thái độ lỗi thời và chủ nghĩa nam quyền chà đạp. Chúng ta phải thay đổi điều này bằng cách trao quyền cho phụ nữ tất cả các cấp, cho phép tiếng nói của họ được lắng nghe và cho họ quyền kiểm soát cuộc sống của chính họ và tương lai thế giới.

Sự tiếp cận của phụ nữ đến giáo dục và dịch vụ y tế là có lợi cho gia đình và cộng đồng của họ đối với các thế hệ tương lai. Một năm học thêm ở trường có thể tăng đến 25% thu nhập tương lai của một cô gái.

Khi phụ nữ tham gia đầy đủ vào lực lượng lao động, sẽ tạo ra các cơ hội và sự tăng trưởng. Chấm dứt khoảng cách giới trong việc làm có thể tạo thêm 12000 tỷ đô la cho GDP toàn cầu năm 2025. Tăng tỷ lệ phụ nữ trong các cơ sở công cộng để họ đại diện lớn hơn, tăng sự đổi mới, cải thiện việc ra quyết định và các lợi ích toàn xã hội.

Bình đẳng giới là trọng tâm của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, kế hoạch toàn cầu được các nhà lãnh đạo của tất cả các nước chấp thuận để đối phó với những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Chương trình Phát triển Bền vững 5 Mục tiêu kêu gọi một cách cụ thể về bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, đây là trọng tâm để đạt được tất cả 17 tiêu chí của chương trình.

Tôi cam kết tăng sự tham gia của phụ nữ vào công tác an ninh và hòa bình của chúng ta. Các nữ lãnh đạo làm tăng cơ hội hòa bình bền vững, và các nhà hoạt động hòa bình nữ làm giảm bóc lột tình dục và lạm dụng.

Ở LHQ, tôi đang xây dựng một lộ trình rõ ràng với các tiêu chuẩn để đạt được sự cân bằng giới trên toàn hệ thống để Tổ chức LHQ của chúng ta thực sự đại diện cho những người chúng ta phục vụ. Mục tiêu trước mắt chưa được đáp ứng. Bây giờ là lúc chúng ta phải chuyển từ tham vọng sang hành động.

Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này, chúng ta hãy cam kết làm mọi thứ có thể để vượt qua những thành kiến ​​cố hữu, ủng hộ sự tham gia và hoạt động, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Theo UN

Bình luận