“Đồng bạc đâm toạc tờ giấy!”

“Đồng bạc đâm toạc tờ giấy!”

Nhà báo dũng cảm, xung trận, xả thân mỗi năm phanh phui nhiều vụ việc tiêu cực động trời, góp phần đem lại ngọn gió lành cho xã hội. Giá như không có báo chí - truyền thông, thế giới này sẽ ra sao,...