Thi hành kỷ luật cán bộ tại 3 tỉnh Tây Nguyên

08/03/2018, 09:20

Thi hành kỷ luật cán bộ tại 3 tỉnh Tây Nguyên - Mới đây, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ và đã có kết luận. Người Làm Báo trân trọng thông tin đến độc giả.

Kỷ luật cán bộ tại 3 tỉnh Tây Nguyên

Sai phạm trong quản lý tài chính tại Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Thái Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng đoàn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng đoàn, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản gây hậu quả nghiêm trọng; không kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 136; tham mưu ban hành Quyết định số 257 có một số nội dung trái quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Việc khoán chi quản lý hành chính giữa Cơ quan LĐLĐ tỉnh với các đơn vị  trực thuộc chưa phù hợp định mức, chưa đảm bảo sự công bằng, chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện kinh phí cho các đơn vị trực thuộc hoạt động. Không tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện kết luận số 894 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hằng năm không tham mưu giao dự toán ngân sách và 2% dự toán kinh phí công đoàn; vi phạm Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chi cộng tác viên không đúng đối tượng, chứng từ kế toán không đảm bảo nguyên tắc theo quy định; thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, chi sai quy định, ủy quyền cho thuê tài sản, trích sai quy định hơn 3 tỷ đồng; thiếu chỉ đạo, kiểm tra để Cơ quan LĐLĐ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế sai quy định số tiền hơn 1 tỷ đồng; chi vượt định mức kinh phí khoán chi quản lý hành chính giao hơn 44 triệu đồng.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Duyên, Trưởng ban Tài chính và đồng chí Lê Thị Mỹ Hòa, chuyên viên Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh cùng chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các nội dung khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Thái Văn Thịnh.

Căn cứ tính chất, mức độ, khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân khách quan, chủ quan và việc đã khắc phục được một phần khuyết điểm, vi phạm nên UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Thái Văn Thịnh, Trịnh Thị Kim Duyên và Lê Thị Mỹ Hòa.

Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên tại Đắk Nông

Trong tháng 2/2018, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và khiển trách 6 cán bộ, cảnh cáo 2 cán bộ

Nội dung vi phạm chủ yếu, do thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất đai; những điều đảng viên không được làm...

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Thị trấn Chư Sê, Gia Lai

Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bùi Sỹ Nguyên, Huyện ủy viên, Bí thư Thị trấn Chư Sê, nguyên Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Sê do thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dùng công quỹ để sử dụng trái quy định.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Sê, đồng chí Nguyên đã để xảy ra sai phạm với số tiền gần 340 triệu đồng. Cụ thể, lập thủ tục, duyệt chi chứng từ chế độ khen thưởng, tiếp khách với tổng số tiền là hơn 233 triệu đồng, trong đó có 84,4 triệu đồng là chứng từ khống; thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều công trình xây dựng tại các trường thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế với sai phạm hơn 106 triệu đồng. Ngoài ra, đồng chí Nguyên còn vi phạm nguyên tắc quản lý trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm hiệu phó, hiệu trưởng; mua sắm, sửa chữa các gói cơ sở vật chất...

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bình luận