Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với thực tiễn

23/02/2017, 19:15

Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với thực tiễn - Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, đừng có hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống. Làm sao chấm dứt hình thức, đi vào thực chất là vấn đề đặt ra rất lớn, Thủ tướng nói tại cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP

Sáng 23/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp Hội đồng.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) không chỉ tôn vinh những cá nhân tốt, cách làm hay mà còn là một thiết chế tinh thần quan trọng, góp phần cùng thiết chế pháp luật để quản lý xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của công tác TĐKT như nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều; một số nơi hình thức còn nặng hơn nội dung; có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Thời gian tới, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng cần phải đa dạng hình thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực.

Cùng với các đợt phát động thi đua chung, cần phát động phong trào thi đua theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động đến đời sống người dân làm thước đo khen thưởng. 

TĐKT cũng phải chú trọng hơn nữa vào tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, kể cả việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về TĐKT chú trọng chất lượng, thực chất, chống tình trạng lan tràn, hình thức.

Nội dung TĐKT bám sát, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng văn hóa. Gắn với thành tích giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; với những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp. TĐKT phải công khai minh bạch, không làm tốt sẽ phát sinh mâu thuẫn nội bộ.

Phải có chương trình đồng bộ trong tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa toàn xã hội về gương người tốt, việc tốt, phong trào tốt. Báo chí từ Trung ương đến địa phương phải dành một thời lượng cần thiết cho vấn đề này. Ban TĐKT các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông.

Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thủ tướng yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc./.

Nam Dương

Bình luận