THẾ TRẬN MÊ LINH

05/02/2021, 12:23

THẾ TRẬN MÊ LINH - Xin kính tặng chính quyền , nhân dân Huyện Mê Linh đang ngày đêm chống giặc covid

Ảnh minh họa

Mê Linh ơi! thế trận sẵn sàng
Giặc đến nhà đàn bà cũng dánh
Tiếng trống trận ngàn năm vang vọng 
Đất linh thiêng con lạc cháu hồng

Bãi Sậy hiên ngang quân pháp kinh hồn
Tiền Châu nghe tên kẻ thù khiếp sợ 
Dùng súng trường hạ tàu bay Mỹ
Cánh cụp cánh xoè thần sấm con ma

Đã hai lần covid tràn qua
Hạ Lôi ra quân lần này Tiến Thắng
Hội nghị Diên hồng tiếng hô quyết đánh
Già trẻ gái trai trên dưới đồng lòng

Mê Linh sẵn sàng bình tĩnh tự tin
Lối trước lối sau làng trên xóm dưới
Tự giác cách ly kịp thời khai báo
Covid kia sẽ phải cúi đầu

Trong khó khăn hoạn nạn có nhau
Chia lửa chiến hào đồng bào đồng chí
Trận chiến này  không vang tiếng súng
Cần lòng tin ý chí con người

Trước thềm xuân năm mới đến rồi
Ta lo tết an toàn hiệu quả
Mỗi người dân là một người chiến sĩ
Gửi lời chào quyết thắng nhé
                                             MÊ LINH. 

           Tháng 1/2021

Nguyễn Thiện

Bình luận