“Nói vậy mà không phải vậy”!

“Nói vậy mà không phải vậy”!

11:56 - 20/04/2020

900 triệu USD, tương đương15% ngân sách của WHO, là đóng góp của Washington dành cho tổ chức này trong 2 năm qua. Nhưng sau tuyên bố giữa tâm bão Covid-19 của Tổng thống...

first pageprev page12345 ... next pagelast page