Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

08/07/2017, 15:38

Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Theo quyết định, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Trần Xuân Hà, sinh ngày: 20/11/1961, tại: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính theo Quyết định 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2011.

PV

Bình luận