Thanh tra Chính phủ công bố hotline để người dân tố cáo tham nhũng

20/12/2018, 02:24

Thanh tra Chính phủ công bố hotline để người dân tố cáo tham nhũng - Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố 2 số điện thoại là 08.048.228 và 0911.156.161 để sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ đã công bố hotline để người dân tố cáo tham nhũng

Trước đó, ngày 30/11, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Theo đó kể từ ngày 1/12, Cục tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại và hộp thư điện tử như sau:

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc so với năm 2017.

Năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết gần 28 nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,7%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 210 tỷ đồng, gần 100 ha đất; khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho 1.800 tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm 462 người (đã xử lý 372 người), chuyển cơ quan điều tra chín vụ.

Bộ Công an cũng đã công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an đến đường dây nóng của Bộ Công an, theo số điện thoại: 0692.342.593.

Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết; quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

TH

Bình luận