Thanh Oai: Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã không còn

15/07/2020, 05:21

Thanh Oai: Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã không còn - Là huyện luôn quan tâm và tập trung tối đa mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… để hoàn thành xây dựng huyện NTM. Song cho đến nay, Thanh Oai đã cơ bản không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Chia sẻ trên của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho thấy, Thanh Oai đã và đang có những bước phát triển vững chắc trong xây dựng NTM, đóng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, tính tới cuối năm 2019, huyện đã có 20/20 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng thông tin tại hội nghị

Để có được kết quả trên, trong những năm qua, huyện đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… 
 
Huyện đã xây mới, cải tạo, nâng cấp 44,66km đường giao thông trục xã, liên xã; 112,11km đường liên thôn; 215,46 km đường ngõ xóm; 297,86 km đường trục chính nội đồng. Nâng cấp, cải tạo kiên cố hóa 6,96km kênh mương cấp 3; cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới 77 lượt trường học, 94 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; cải tạo hệ thống truyền thanh tại 21/21 xã, thị trấn; xây dựng, cải tạo mới 22 điểm thu gom rác thải; cải tạo và xây dựng mới 19 trụ sở xã;… 
 
Nhiều nhóm tiêu chí xây dựng NTM đạt kết quả cao như: 100% trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, dải nhựa apphal; 100% đường ngõ xóm rộng trên 2m có điện chiếu sáng; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 88,32% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; 88% tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch;…

 Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã không còn ở huyện Thanh Oai

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,56 triệu đồng(tăng 40,6 triệu đồng so với năm 2010); đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,78% (năm 2020 phấn đấu còn 0,52%).
 

Những kết quả này đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, nâng cao đời sống nhân dân. Sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng qua các năm.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm (riêng trong năm 2019 tăng gấp 6 lần so với năm 2010), góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.


Bảo Châu

Bình luận