Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

30/11/2018, 08:05

Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - Ngày 29/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã chính thức được thành lập để thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội theo quy định tại Luật bảo vệ người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Bộ Công Thương

Theo đề nghị của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, sự nhất trí của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Hội bao gồm 61 các hội địa phương và tổ chức là thành viên trải dài ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tôn chỉ hoạt động của hội là tổ chức xã hội được thành lập giữ vai trò tham gia, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, hội sẽ vận động hội viên, người tiêu dùng tích cực tham gia cùng với cơ quan chức năng, các thành phần khác để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Tại Đại hội, Ban chấp hành khóa I của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 được thông qua gồm 78 Ủy viên. Trong đó, bộ phận thường trực bao gồm 11 người. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam làm Trưởng bộ phận thường trực.

TH

 

Bình luận