Tham gia mạng xã hội: 4 điều người làm báo Việt Nam cần làm

25/12/2018, 09:20

Tham gia mạng xã hội: 4 điều người làm báo Việt Nam cần làm - Trong Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam vừa ban hành ngày 25/12, đáng chú ý có nói đến 4 việc/điều người làm báo Việt Nam cần làm khi tham gia mạng xã hội.

Tham gia mạng xã hội: 4 điều người làm báo Việt Nam cần làm

1. Sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân mình để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho xã hội và đất nước.

2. Đăng tải bình luận, ý kiến nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

3. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thông tin sai sự thật bị phát tán trên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu, gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, đất nước, uy tín của tổ chức, cá nhân.

4. Phát hiện, khai thác có kiểm chứng, có chọn lọc thông tin về những vấn đề mới của xã hội để phục vụ tác nghiệp báo chí.

TH

Xem thêm:

>>> Công bố Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

>>> 8 điều người làm báo không được làm khi tham gia mạng xã hội

Bình luận