Techcombank tăng cường bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp

29/10/2018, 17:33

Techcombank tăng cường bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp - Với mong muốn tăng cường bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp và đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có thông báo liên quan tới gói dịch vụ 01 chữ ký điện tử.

Techcombank tăng cường bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp

Theo đó, từ ngày 01/12/2018, gói dịch vụ 01 chữ ký (01 người dùng F@ST EBANK vừa có chức năng tạo lênh vừa có chức năng duyệt lệnh) sẽ không còn hiệu lực thực hiện giao dịch thanh toán trên hệ thống ngân hàng điện tử dành cho Doanh nghiệp - F@ST EBANK.

Đại diện Techcombank cho biết sau thời hạn 30/11/2018, tài khoản F@ST EBANK sử dụng gói dịch vụ 01 chữ ký của Quý Doanh nghiệp sẽ được tự động chuyển sang gói dịch vụ truy vấn nếu Quý Doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi gói dịch vụ trên.

Để tăng cường bảo mật, các giao dịch tài chính trên F@ST EBANK cần được thực hiện bởi ít nhất 2 người thuộc 2 nhóm tiêu chí như sau:

Nhóm Kế Toán Trưởng (KTT): bao gồm KTT hoặc người được ủy quyền của KTT – ngoại trừ trường hợp các doanh nghiệp thuộc diện không bắt buộc phải bố trí vị trí KTT theo quy định của pháp luật hiện hành, thì có thể phân quyền cho người phụ trách kế toán.

Nhóm Chủ Tài Khoản (CTK): bao gồm Người đại diện hợp pháp của CTK hoặc Người được ủy quyền của Người đại diện hợp pháp của CTK.

Đại diện Techcombank nhấn mạnh mỗi cá nhân chỉ có thể được phân quyền vào 1 trong 2 nhóm trên, không đồng thời đảm nhiệm cả 2 vai trò.

Để biết thêm chi tiết, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Techcombank, Điện thoại: +84 (024) 3944 6699.

TH

Bình luận