Tây Ninh bao phủ BHYT đạt 83,97% dân số

10/12/2019, 09:12

Tây Ninh bao phủ BHYT đạt 83,97% dân số - Báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh Tây Ninh cho thấy, đến nay toàn tỉnh có 945.680 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 83,97% dân số.

Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Tây Ninh

Để có kết quả trên, theo Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Huấn, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy manh các giải pháp, tuyên truyền phát triển BHYT. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân.

BHXH tỉnh Tây Ninh đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh có quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến UBND các huyện, thành phố trên địa bàn theo từng năm. Đồng thời, quyết định trích từ ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho đối tượng tham gia BHYT là người cận nghèo 30% mệnh giá thẻ BHYT; các đối tượng là dân quân thường trực, bảo vệ dân phố được hỗ trợ 2/3 mức đóng BHYT tự nguyện. Từ năm 2015, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình hỗ trợ 70% còn lại.

Là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Tây Ninh, đẩy mạnh việc triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHYT với nhiều hình thức; phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT. Phát huy lợi thế của hình thức tuyên truyền trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở, chú trọng chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh ký chương trình phối hợp với Hội Phu nữ tỉnh, Hội Nông dân, Bưu điện tỉnh tổ chức hàng trăm hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách BHYT nhằm tháo gỡ những khó khăn, truyền đạt kiến thức để giúp người dân hiểu đầy đủ ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT, tự giác, tự nguyện tham gia BHYT…/.

PV

Bình luận