Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ

17/02/2017, 17:10

Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 17/2/2017 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2017 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 38.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh Khu liên hợp gang thép Hòa phát. Nguồn: Intenet

Theo Nghị quyết, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tỷ lệ chi trả 50% bằng cổ phiếu vào Quý I - Quý II/2017.

Năm 2017, ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Hòa Phát còn phát hành thêm 250 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 bắt đầu từ quý II/2017. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động Tập đoàn.

Vốn điều lệ dự kiến của Hòa Phát tại ngày 31/12/2017 sẽ tăng lên mức 15.170 tỷ đồng, gấp đôi mức vốn điều lệ hiện tại (8.427 tỷ đồng). Doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2017 dự kiến 30%.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua nội dung cơ cấu lại Công ty CP Thép Hòa Phát và Công ty CP Năng lượng Hòa Phát.

Theo đó, Hòa Phát sẽ tăng vốn tại Công ty CP Thép Hòa Phát với số vốn góp tăng thêm 1.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Đồng thời, Hòa Phát sẽ chuyển nhượng cổ phần của HPG tại Công ty CP Năng lượng Hòa Phát cho Công ty CP Thép Hòa Phát. Tổng cộng, HPG sẽ nhượng lại 99,89 triệu cổ phần với giá chuyển nhượng 998,9 tỷ đồng.

ND

Bình luận