Tạp chí Người Làm Báo - số 426 (8/2019)

25/08/2019, 05:51

HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỔI MỚI

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những ngày này, cả nước hân hoan kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc thiêng liêng của Người mãi mãi là văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, ánh sáng soi đường, nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vượt mọi khó khăn thử thách, giành nhiều thắng lợi vẻ vang.

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giới báo chí truyền thông luôn đồng hành cùng đất nước, dân tộc, là “tai, mắt” của lịch sử, tiên phong trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”; phản ánh toàn diện mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước, từng bước xây dựng một nền báo chí chính trực và nhân văn trong kỷ nguyên 4.0. Những người làm báo Việt Nam tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của dân tộc, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, thực sự là người bạn đồng hành, tin cậy của nhân dân.

Với tinh thần hành động đổi mới và sáng tạo, giới báo chí truyền thông cùng nhân dân cả nước nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, làm chủ thông tin trong vòng xoáy mê trận của truyền thông xã hội; chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

NGƯỜI LÀM BÁO

---

Kính mời quý độc giả đón đọc và mua tạp chí giấy tại địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: Mr Trà 0903.432.339

Bình luận