Tạp chí Người Làm Báo - số 405 (11/2017)

23/11/2017, 11:43

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI, CÙNG VUN ĐẮP TƯƠNG LAI CHUNG

Đó là chủ đề của APEC Việt Nam 2017, phản ánh mối quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương; Thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung” - đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng; Thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

Trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng đã trở thành “tâm điểm” của dư luận và truyền thông toàn cầu. Giới báo chí truyền thông không chỉ góp sức vào sự thành công chung của APEC 2017, mà còn đưa những hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam ra toàn thế giới.

Việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn giúp chúng ta thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, nhất là các cường quốc kinh tế. Đây là cơ hội quan trọng để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng; bước vào kỷ nguyên mới với một tâm thế mới.

APEC Việt Nam 2017 đã kết thúc tốt đẹp, kh&eacu