Tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam do cơ chế đột phá

20/09/2018, 11:02

Mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất để Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành một trong những điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Theo TTXVN

Bình luận