Tăng cường tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người

08/11/2019, 10:42

Tăng cường tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người - Là chủ đề buổi hội thảo do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Lập và bà Axelle Nicaise chủ trì hội thảo.

Tham dự có gần 50 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán Bỉ, Ý, Cộng hòa Séc, Phần Lan tại Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) và bà Axelle Nicaise, Phó trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục PCTNXH Nguyễn Xuân Lập đã khái quát tình hình phòng, chống mua bán người tại Việt Nam. Theo đó, Luật phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề mua bán người, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân đã được xây dựng, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác này ở các địa phương và được kiểm soát chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công ban hành nhiều văn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tạo điều kiện cho nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người, di cư trái phép mà Việt Nam ký kết.

Cục trưởng cũng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến đối với kết quả khảo sát tại 02 tỉnh Lào Cai, Hà Giang để giúp cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách cho nạn nhân bị mua bán trong thời gian tới.

Các đại biểu đã trao đổi về kết quả khảo sát, đánh giá tài liệu hướng dẫn quy trình tiếp nhận - hỗ trợ- chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán trở về và đường dây nóng tại tỉnh Hà Giang và Lào Cai; các mô hình xác định, hỗ trợ và chuyển tuyến nạn nhân trong khu vực và trên thế giới...

Đồng thời đề xuất mở rộng mô hình phối hợp liên ngành cấp tỉnh, mở rộng hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và đi lại dựa trên nhu cầu của nạn nhân cho nhóm nạn nhân tự trở về chưa khai báo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước, tăng cường công tác nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội và cán bộ tuyến đầu về các kỹ năng chăm sóc dựa trên hiểu biết về sang chấn, cũng như kỹ năng thu thập thông tin từ nạn nhân…

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, kết quả khảo sát, đánh giá còn nhiều hạn chế và đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các khuyến nghị về tài liệu chuyển tuyến và đường dây nóng tại Việt Nam.

Kim Dung

Bình luận