SOM 1 APEC 2017:

Tăng cường kết nối góp phần đưa các nền kinh tế APEC lại gần nhau

02/03/2017, 08:14

Tăng cường kết nối góp phần đưa các nền kinh tế APEC lại gần nhau - Những hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) đã hoàn tất vào chiều 1/3.

Họp Cơ quan hỗ trợ nghiên cứu chính sách (PSU) của APEC. Ảnh: Nguyễn Khang

Đó là những hoạt động cuối cùng của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Nhóm bạn Chủ tịch (FoTC) về kết nối, và Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách (PSU).

Là hoạt động đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của các quan chức cao cấp APEC, Nhóm bạn Chủ tịch về Kết nối đã cập nhật tiến độ thực hiện các sáng kiến nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối của APEC.

Các nền kinh tế cũng thảo luận việc thực hiện Kế hoạch dài hạn về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như Lộ trình cạnh tranh dịch vụ APEC.

SCE hôm nay đã nghe báo cáo của Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Alan Bollard về việc hài hòa kế hoạch công tác của các cơ chế với mục tiêu và tầm nhìn tổng thể của APEC.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đã rà soát, đóng góp ý kiến đối với kế hoạch hành động năm 2017 của các nhóm công tác trực thuộc.

SCE là cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực các nền kinh tế thành viên APEC, một trong những trọng tâm của Chương trình nghị sự Osaka APEC đưa ra năm 1994 để triển khai các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư. Hợp tác nâng cao năng lực cũng góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên, qua đó thúc đẩy tính bao trùm và bền vững của hợp tác APEC.

Cuộc họp Hội đồng PSU đã rà soát lại hoạt động của cơ quan này trong năm qua và những dự án đang triển khai.

Trong năm 2016, PSU đã thực hiện tổng cộng 18 ấn phẩm, báo cáo. Một số nội dung nổi bật PSU đang triển khai nghiên cứu là các nhân tố chính của cải cách cơ cấu, xu hướng kinh tế khu vực, thúc đẩy thương mại số phục vụ tăng trưởng bao trùm, chính sách hỗ trợ công nghiệp...

Thành lập năm 2008, PSU là cơ quan phụ trách nghiên cứu, tư vấn chính sách, hỗ trợ các nền kinh tế thành viên trong hoạch định chính sách, góp phần duy trì vai trò khởi xướng ý tưởng của Diễn đàn APEC trong nhiều vấn đề mới về liên kết và tăng trưởng kinh tế.

Hầu hết các báo cáo của PSU đều được công bố trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký APEC quốc tế, qua đó thông tin cho các nền kinh tế thành viên, các doanh nghiệp và người dân trong khu vực về tình hình và triển vọng phát triển, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề liên quan ở khu vực.

 Trao đổi với các cơ quan báo chí những thông tin về bối cảnh Hội nghị SOM 1 và chia sẻ đánh giá triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nền kinh tế APEC, ông Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế, khẳng định trong bối cảnh tâm lý nghi ngại toàn cầu hoá hiện nay, APEC có nhiều lợi thế để khẳng định vai trò là động lực của liên kết kinh tế khu vực, do tính chất hợp tác tự nguyện, đồng thuận, không ràng buộc, có thể tập trung vào những nội dung hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Đồng thời, là nền kinh tế đã hội nhập thành công, có được nhiều lợi ích từ mở cửa và tự do hóa thương mại, Việt Nam có thể phát huy vai trò to lớn trong dẫn dắt xu thế liên kết kinh tế quốc tế.

Ngày 2/3, các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC sẽ bước vào hoạt động then chốt nhất là cuộc họp hai ngày của các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương/.

TH

Bình luận