• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "niem tin"
ĐẢNG THÊM MẠNH, DÂN THÊM VỮNG NIỀM TIN
08:50 - 08/08/2019

ĐẢNG THÊM MẠNH, DÂN THÊM VỮNG NIỀM TIN

Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng ta; là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối...

Khơi dậy niềm tin và khát vọng Việt
00:49 - 10/02/2019

Khơi dậy niềm tin và khát vọng Việt

Báo chí tồn tại nhờ niềm tin xã hội. Giá trị của báo chí không ở đâu xa, mà chính là những thông tin khách quan, trung thực, chính xác, nhân văn, bổ...

Khi niềm tin không đến từ lời hứa
14:38 - 11/10/2017

Khi niềm tin không đến từ lời hứa

Khi những lời hứa của các vị lãnh đạo không ăn nhập gì với những việc họ làm, việc trượt khỏi đường ray của con đường quan lộ là điều đã hoàn toàn...