• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "hien phap"
Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn
02:08 - 22/05/2019

Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn

Nhà nước của chúng ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp...