• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "gop phan"
Góp phần chống “giặc nội xâm”
17:14 - 25/09/2017

Góp phần chống “giặc nội xâm”

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài....