• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "30 nam"
Đổi mới và đạo đức nghề báo
08:17 - 01/03/2017

Đổi mới và đạo đức nghề báo

Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp báo chí được thể hiện thành văn bản và lưu hành từ cuối thế kỷ XIX, tuy nhiên, đối với nước ta, nó là sản phẩm...

Vẻ đẹp ASEAN qua lăng kính báo chí
08:09 - 06/01/2017

Vẻ đẹp ASEAN qua lăng kính báo chí

Giải Ảnh báo chí “ASEAN – Một cộng đồng” đã chứng tỏ tinh thần gắn kết giữa các nhà báo, các tổ chức nhà báo trong cộng đồng ASEAN. Đồng thời, khẳng...

Nhìn từ lý luận đến thực tiễn
09:50 - 05/01/2017

Nhìn từ lý luận đến thực tiễn

Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận thực tiễn” do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin &...

30 năm đồng hành cùng truyền hình
14:50 - 27/06/2016

30 năm đồng hành cùng truyền hình

Đã đôi lần ngồi đàm đạo với nhau về chuyện nghề nhưng khi biết tôi có nhã ý đưa tên anh lên báo thì nhà báo Nguyễn Quý Hoà đều từ chối. May mắn lần...

30 năm đồng hành cùng truyền hình
10:27 - 22/06/2016

30 năm đồng hành cùng truyền hình

Đã đôi lần ngồi đàm đạo với nhau về chuyện nghề, nhưng khi biết tôi có nhã ý đưa tên anh lên báo, nhà báo Nguyễn Quý Hòa đều từ chối. May mắn lần này...