Những ngày tác nghiệp ở Trường Sa

Những ngày tác nghiệp ở Trường Sa

Những ngày đầu tháng 4, tàu 561 – Khánh Hòa 01 đưa chúng tôi và đoàn công tác số 3 đi thăm và làm việc tại Quần Đảo Trường Sa. Trường Sa luôn hiện diện vô hình, sâu lắng trong...