Những ngày tác nghiệp ở nước ngoài

Những ngày tác nghiệp ở nước ngoài

Do đam mê nghề nghiệp, nên cứ có cơ hội đi nước ngoài là tôi lại lập trình thực hiện một tác phẩm báo chí nào đó. Đôi khi làm lớn, sâu, phải tìm hiểu tư liệu nhiều; phải chuẩn...