Tác động của EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

27/06/2019, 09:58

Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) sẽ mang lạinhiều cơ hội lớn cho Việt Nam, hứa hẹn đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hoạt động thương mại và đầu tư của EU tại Đông Nam Á

TTXVN

Bình luận