Ta có một mối tình

05/02/2019, 23:21

Tặng nhà thơ NHV

Ta có một mối tình 
Ẩn sâu như trầm tích
Ta có một nỗi niềm 
Ngàn năm không ai biết.

Đó là áng mây trôi
Cuối chân trời xa tít
Đó là dáng Cô Tiên 
Trên dòng đời mải miết.

Ta có một mối tình
Chỉ có em thao thiết
Cứ âm thầm sẻ chia
Giữa nỗi niềm da diết. 

Rồi đây, ai cũng chết
Rồi đây ai cũng còn 
Chỉ có em khôn siết
Trái tim màu đỏ son.

Ta có một mối tình
Ẩn sâu như trầm tích
Và, con thuyền cứ trôi
Giữa dòng đời mải miết.

TTT

Đêm mùng một Kỷ Hợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận