Sự phát triển của Hải Phòng có vai trò rất quan trọng của công tác truyền thông, báo chí

15/01/2020, 15:30

Sự phát triển của Hải Phòng có vai trò rất quan trọng của công tác truyền thông, báo chí - Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trong buổi gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 mới đây. Ông Thành cho biết, ngoài việc thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, cách làm, có các cơ chế chính sách phục vụ đời sống người dân, thì sự ủng hộ, hỗ trợ phối hợp của các cơ quan báo chí sẽ giúp tạo ra sự đồng thuận trong xã hội và trong hệ thống chính trị, tạo nguồn lực giúp dựng xây và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao đổi với các nhà báo. Ảnh: TL

Thông tin tới các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, năm 2019, kinh tế xã hội Hải Phòng tiếp tục bứt phá với nhiều kỷ lục mới. Thành phố hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra tới năm 2020. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16,68%, vượt mức kế hoạch đề ra 15,5%, cao nhất từ trước tới nay, gấp hơn 2,45 lần bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách thành phố đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, trong đó thu thuế xuất nhập khẩu đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, thu nội địa đạt 27.086 tỷ đồng….

Lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo chuyển biến tích cực mang lại một diện mạo đô thị mới hiện đại văn minh; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ, lao động việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng; thành phố đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Thành khẳng định, sự phát triển của thành phố Hải Phòng thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, là sự tận dụng hiệu quả những thời cơ trong phát triển và trong đó còn có vai trò rất quan trọng của công tác truyền thông, báo chí. Chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án, công trình lớn của thành phố… đều có sự đóng góp công sức, sự ủng hộ rất lớn của người dân thành phố.

Công tác truyền thông, các cơ quan báo chí đã làm lan tỏa, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân đối với những chủ trương của thành phố, giúp xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân, cổ vũ nhân dân thành phố tạo ra những nguồn lực rất lớn xây dựng các công trình, dự án, làm nên những kỳ tích trong phát triển.

Cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm mới được xây dựng đưa vào hoạt động. Ảnh: TL

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Hải Phòng đang ở trong một thời kỳ đặc biệt với nhiều dấu ấn quan trọng trên con đường phát triển. Năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Đây chính là vận hội phát triển của thành phố mà lãnh đạo thành phố đã xác định là cần nắm bắt, tận dụng và phát huy.

Nhân dịp này, đề cập công tác quản lý báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đã khẳng định, thành phố Hải Phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động, đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động báo chí.

Vũ Đức Tâm

Bình luận