Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2019

13/07/2019, 09:48

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2019 - Chiều 12/7, tại Tp Vinh (Nghệ An), Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2019.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hồng Sơn

Tại hội nghị tập huấn, các học viên là cán bộ các ban, phòng ngành làm công tác thông tin truyền thông các huyện, thị, thành phố trên địa bản cả tỉnh được nghe đại diện Vụ chính sách đối ngoại Bộ ngoại giao, văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ công thương và vụ hợp tác quốc tế Bộ thông tin và truyền thông phổ biến các chuyên đề:Tình hình thế giới, khu vực và các tác động đến Việt nam, chính sách đối ngoại lớn của Đảng và nước ta, các sự kiện đối ngoại nổi bật trong năm 2019 – 2020. Tình hình tham gia các hiệp định thương mại tự do của Việt nam. Hội nhập quốc tế trong xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vai trò của lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Qua đó nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức giúp cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh về tình hình thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thức sâu sắc về đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới. Khẳng định chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo về tổ quốc. Đặc biệt khi nước ta tham gia sâu vào tiến trình hội nhập quốc tế trên tầm cao mới càng đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương phát huy tính chủ động, tích cực hơn trong hội nhập quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững và hiệu quả, bảo đảm ổn định chính trị, kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh:

Các đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và tỉnh Nghệ An tham dự buổi tập huấn. Ảnh Hồng Sơn

Ông Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh Hồng Sơn  

Ông Phan Thảo Nguyên – Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu. Ảnh Hồng Sơn

Hồng Sơn

Bình luận