Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 82,7 triệu

05/03/2019, 05:17

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ước tính đến hết tháng 2/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã tăng lên 82,7 triệu người.

Theo TTXVN

Bình luận