Sở GDĐT Vĩnh Phúc thông tin báo chí về vụ việc 38/45 công chức là lãnh đạo

29/08/2017, 15:44

Những ngày qua, thông tin trên báo chí về Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có 45 công chức nhưng 38 người làm lãnh đạo đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Sự việc trên có liên quan tới công tác chính sách và quản lý, nhất là công tác chính sách cán bộ và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Ngày 25/8/2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã có văn bản số 966/SGDĐT-VP gửi đến Tạp chí Việt Nam Hội nhập - cơ quan báo chí nghiên cứu và thông tin khoa học chính sách pháp luật và quản lý.

Văn bản 966 thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiến hành rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo tinh thần Quyết định số 24/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai công tác này với quyết tâm chính trị cao, quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất.

Ông Hoàng Minh Quân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo xác định phải thực hiện giảm số cán bộ viên chức, công chức của Sở. Sở đang nghiên cứu để điều chỉnh; bộ phận nào sắp xếp được thì đang làm dần. Đây là việc nhất thiết phải làm, vì đã có quyết định của UBND tỉnh. Theo kế hoạch của Sở, dự kiến trong tháng 9 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp bộ máy, nhân sự của Sở ”. Đó cũng là quyết tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc trong công tác sắp xếp lại bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhằm đảm bảo giảm được biên chế theo quy định, nhưng vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp trồng người.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc minh bạch trong cung cấp thông tin cho báo chí cũng như sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến thông tin của các cơ quan báo chí và bạn đọc là một việc làm cầu thị đáng hoan nghênh. Việc làm này đã giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc yên tâm triển khai các nhiệm vụ để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Theo http://vietnamhoinhap.vn/

Bình luận