Sắp diễn ra đêm Gala “Chạm 2018”

Sắp diễn ra đêm Gala “Chạm 2018”

Vào ngày 29/05, “CHẠM 2018” sẽ chính thức diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là sự kiện đánh dấu 12 năm hình thành và phát triển của khoa Quan hệ công chúng - Quảng...

12next pagelast page