Sắp diễn ra Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo năm 2018

16/05/2018, 19:07

Sắp diễn ra Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo năm 2018 - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng thông báo Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo lần thứ VI - Năm 2018.

Thay đổi về thời hạn đăng ký tham gia Liên hoan Tiếng hát Người Làm Báo Việt Nam:

Thời hạn cũ: 15/7/2018

Thời hạn mới: 24/8/2018

Sửa đổi bổ sung Thể lệ Liên hoan Tiếng hát Người Làm Báo Việt Nam:

Công văn mời các trường có đào tạo chuyên ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình:

Văn bản cũ hơn:

Thể lệ Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - Năm 2018:

Kế hoạch tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI - Năm 2018:

PV

Bình luận