Giữ bền ngọn lửa

Giữ bền ngọn lửa

Tác giả Nguyễn Hồng Vinh là nhà báo chuyên nghiệp, trưởng thành dưới bóng Cây đa 71 Hàng Trống, cạnh Hồ Gươm - Hà Nội. Tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, ông về làm việc...