“Từ bến sông Nhùng”, đong đầy trách nhiệm!

“Từ bến sông Nhùng”, đong đầy trách nhiệm!

Nhà báo Phạm Quốc Toàn vừa  ra mắt bạn đọc tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng” (Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, TP. HCM, 2019). Có thể coi đây là một tập sách, bằng bút pháp văn học,...