Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19

Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19

Ngày 29/4/2020, Nhà xuất bản Lao động xã hội tổ chức gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí để giới thiệu và ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” do nhà...