Ra mắt Bộ sách ”Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ”

19/01/2018, 20:39

Bộ sách sẽ mang lại cho độc giả Việt Nam một cái nhìn toàn diện về đất nước và con người Ấn Độ, đặc biệt về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ từ xưa tới nay.

Lễ ra mắt bộ sách ”Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Ấn Độ” 

Chiều ngày 19/01, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức ra mắt Bộ sách ”Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ"

Nội dung bộ sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ; làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử; đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa, kinh tế.

Bộ sách gồm 8 cuốn là: . Đất nước-xã hội- văn hóa; Kinh tế Ấn Độ-Tiến trình tự lực, tự cường;  Người Ấn Độ- Sự thật về lý do tại sao thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Ấn Độ;  Người Ấn Độ thích tranh luận;  Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng;  Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa; Văn hóa chiến lược của Ấn Độ -Xây dựng chính sách an ninh quốc gia; Việt Nam-Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới. chắc chắn sẽ mang lại cho độc giả Việt Nam một cái nhìn toàn diện về đất nước và con người Ấn Độ, đặc biệt về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ từ xưa tới nay.

Ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, qua những phân tích và đánh giá đa chiều của các chuyên gia, học giả sẽ giúp các nhà nghiên cứu có những tư liệu khoa học quý giá, đầy đủ và sâu sắc về mối quan hệ hai nước, giúp cho việc triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo VOV

Bình luận