Ra mắt Hội đồng khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2018

12/07/2016, 10:56

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2018 vào chiều ngày 9/7/2016 tại Hà Nội.

Theo đó, Hội khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2018 có 7 hội đồng chuyên ngành bao gồm: Hội đồng liên ngành Tâm lý học, giáo dục học; Hội đồng Kinh tế học; Hội đồng Luật học; Hội đồng Liên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học; Hội đồng liên ngành Văn hóa học, nghiên cứu Nghệ thuật, Thông tin đại chúng và truyền thông; Hội đồng liên ngành Sử học, Khảo cổ học; Hội đồng Liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học.

Lễ ra mắt Hội đồng khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2018

Thành viên của các hội đồng khoa học ngành, liên ngành là các nhà khoa học có uy tín và năng lực chuyên môn cao, được lựa chọn theo quy trình quy định của Quỹ, dựa trên các thành tích nghiên cứu và kết quả giới thiệu của các nhà khoa học. Các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành có nhiệm kỳ 2 năm.

Trước đó, ngày 24/6/2016, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 96/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016 - 2018. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/7/2016.

Tại lễ ra mắt, Quỹ Nafosted đã báo cáo về việc tiếp nhận và kiểm tra điều kiện hồ sơ  đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2016 đợt 1.

Quỹ dự kiến tổ chức phiên họp ra mắt HĐKH nhiệm kỳ mới và đánh giá xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản đợt tiếp nhận hồ sơ năm 2015 và tài trợ năm 2016 vào ngày 9/7/2016. Kết quả kiểm tra/ rà soát sơ bộ điều kiện đề tài: tính đến ngày 08/7/2016 có 67 hồ sơ gửi về, trong đó, có 35/67 trường hợp Chủ nhiệm đề tài đủ điều kiện và 12/67 trường hợp chủ  nhiệm đề tài chưa đủ điều kiện theo TT 37/QĐ-HĐQLQ.

Tin, ảnh: Minh Châu

                       

 

 

Bình luận