Quý I/2019, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng

09/04/2019, 03:40

Quý I/2019, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông tin, quý I/2019, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn sẽ hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch quý I đưa ra.

Ảnh minh họa

Theo đó, kết thúc quý I/2019, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, đảm bảo các công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Cụ thể, các chỉ tiêu sẽ hoàn thành như sau: Công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; đã thi công 5 giếng khoan thăm dò thẩm lượng và hoàn thành 04 giếng. Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực.

PVN cho biết, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn sẽ hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch quý I đề ra. Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc;

Với công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Đồng thời, các chỉ tiêu tài chính của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27,0% kế hoạch năm.

Liên quan tới nội trên, PVN thông tin thêm: Các dự án đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Đối với công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. 

Mặt khác, nhân tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có tổng giá trị bằng tiền và hiện vật là 1.736 triệu đồng; hiến tặng 132 đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tại một số tỉnh thành trong cả nước./.

Tuệ lâm

Bình luận