Quý 4/2018:

Vinamilk ước đạt 2.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

10/01/2019, 08:49

Vinamilk ước đạt 2.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố thông tin về kết quả kinh doanh hợp nhất sơ bộ quý 4/2018. Trong đó ước tính tổng doanh thu đạt 13.017 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng đến 30,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.668 tỷ đồng, tăng đột biến 27,9% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng đến 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu quý 4/2018 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đạt mức tăng trưởng cao 5,3% so với cùng kỳ nhờ tỷ trọng và cơ cấu nhóm sản phẩm bán ra có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra các công ty con đang hoạt động hiệu quả, gia tăng lợi nhuận hơn so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng lợi nhuận hợp nhất cho công ty.

PV

Bình luận