Quốc hội thảo luận báo cáo giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em

25/05/2020, 06:52

Quốc hội thảo luận báo cáo giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em - Hôm nay,  ngày 25/5, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 9. Quốc hội vẫn sẽ làm việc trực tuyến, kết nối 63 đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước.

Quang cảnh phiên họp ngày 23/5. Ảnh quochoi.vn

Đáng lưu ý, theo chương trình nghị sự tuần này, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Quốc hội sẽ dành cả ngày 27/5 để thảo luận trực tuyến Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Phiên họp quan trọng này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Các ngày làm việc khác trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Ngoài ra, Quốc hội cũng nghe Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tuần làm việc dự kiến kết thúc vào thứ năm, ngày 28/5. Theo chương trình dự kiến, ngày 8/6, Quốc hội sẽ bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 9 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội).

PV

Bình luận