Quốc hội sẽ giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em

10/06/2019, 10:24

Trước tình trạng xâm hại trẻ em đang là vấn đề nóng của xã hội, Quốc hội sẽ lập đoàn giám sát về nội dung này.

Sáng 10/6, hơn 92% đại biểu Quốc hội đã đồng ý thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo đó, tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em". 

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại Quốc hội. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Bên cạnh đó, Luật Trẻ em mới được ban hành tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực kể từ tháng 6/2017, nên các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện.Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, có đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi giám sát đối với chuyên đề về trẻ em và chọn tên chuyên đề là "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em". Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn nội dung theo đề xuất của Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, hiệu quả của chuyên đề và phù hợp với thời gian, nguồn lực của Quốc hội.

"Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục giao các cơ quan tăng cường giám sát, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các phiên giải trình để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em. Do vậy, Thường vụ xin được giữ như dự kiến", ông Phúc nói.

Theo quy định, Quốc hội sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em", xác định rõ phạm vi và nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần tham gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 9.

vnexpress.net

Bình luận