Quảng Nam: 85% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm

06/12/2019, 14:15

Quảng Nam: 85% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm - Từ khi có chính sách hướng nghiệp đào tạo nghề của UBND tỉnh Quảng Nam, đã có 4.588 trường hợp được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong đó có hơn 85% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến làm việc tại các doanh nghiệp.

85% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm. Ảnh: Tấn Sỹ

Năm 2019, ngành Lao động Thương binh Xã hội Quảng Nam đặt ra nhiều chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho người lao động, người có công. Năm vừa qua, không chỉ học nghề cao đẳng, trung cấp, các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3577 của UBND tỉnh Quảng Nam đều đã thu hút đông người học. Tổng số người học nghề qua các khóa đào tạo trong năm 2019 đạt 35.568 người (bằng 100,19% kế hoạch), đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 62,01%. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục đầu tư mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp đến đầu tư mới nên lao động được giải quyết việc làm tăng thêm đạt hơn 19 nghìn người. Thậm chí những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp rất lớn nhưng số lao động để cung ứng cho doanh nghiệp không đủ để cung ứng.

Qua đó, việc đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn, miền núi theo Quyết định 3577 của UBND tỉnh đã khẳng định hiệu quả. Từ khi có chính sách này đến nay, đã có 4.588 trường hợp được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong đó có hơn 85% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến làm việc tại các doanh nghiệp.

Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh đào tạo nghề cho học sinh tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: Phương Thuận

Năm 2019, trên toàn tỉnh Quảng Nam, số lao động được tạo việc làm tăng thêm đạt 19.208 người (chỉ tiêu 15.000; xuất khẩu lao động 1.525 người (chỉ tiêu 1.500); tuyển sinh đào tạo nghề 35.568 người (chỉ tiêu 35.500).

Trong năm đã xác nhận, điều chỉnh và thực hiện chế độ hơn 46 nghìn trường hợp người có công, không có hồ sơ tồn đọng cấp tỉnh, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được 6,848 tỷ đồng (bằng 228% kế hoạch), Quỹ “Bảo trợ trẻ em” vận động được 6,94 tỷ đồng (bằng 115,7% kế hoạch).

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công 8.156 hồ sơ, tất cả được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Phương Thuận - Văn Hoa

Bình luận