Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

28/02/2017, 14:28

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng; Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam

Theo: TTXVN

Bình luận