Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

28/10/2020, 09:54

Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm - Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

Chia sẻ trên của Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai khi nói về một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của quận trong các tháng tiếp theo của năm 2020.

Theo bà Nắng Mai, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quận Bắc Từ Liêm đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" - vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả; nhiều mặt công tác được Thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể, kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 của quận tiếp tục tăng trưởng khá, tăng so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 33.015 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai thông tin về tình hình phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm 2020

Theo đó, tổng thu ngân sách của quận ước đạt 3.176,948 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán Thành phố và quận giao, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất ước đạt: 1.948,475 tỷ đồng, đạt 236% kế hoạch, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách ước thực hiện: 1.112,874 tỷ đồng, đạt 89% dự toán Thành phố giao, 61% dự toán quận giao (bao gồm cả dự toán quận bổ sung 9 tháng đầu năm), tăng 300,907 tỷ đồng (37%) so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, toàn quận khởi công mới được 23/26 dự án. Giải ngân các Dự án nguồn vốn ngân sách quận 9 tháng đầu năm đạt 590,987 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán Thành phố giao và 54,1% dự toán quận giao. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố là: 334,427 tỷ đồng đạt 54,1% kế hoạch vốn giao.

Cùng với đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân; an sinh xã hội được chú trọng và đảm bảo; sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo hiệu quả, chuyển biến tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân…

Đáng chú ý, trong 9 tháng qua, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có 824 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp toàn quận đang hoạt động lên 6.560 doanh nghiệp.


 Thảo Chi

Bình luận