Phú Thọ: Hỗ trợ 15% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

27/07/2020, 17:13

Phú Thọ: Hỗ trợ 15% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 quy định mức hỗ trợ tiền đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn.

BHXH tỉnh Phú Thọ tặng thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định, từ ngày 01/01/2021, người thuộc hộ gia đình cận nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHYT. Như vậy, bên cạnh mức hỗ trợ 70% của ngân sách nhà nước, người thuộc hộ cận nghèo khi tham gia BHYT được hỗ trợ 85% mệnh giá thẻ BHYT và chỉ cần đóng 15% mệnh giá thẻ BHYT (tương đương với số tiền 120.690 đồng/năm).

Trước đó, trung tuần tháng 07/2020, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII hoàn thành Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Mặc dù trong 06 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội của Phú Thọ, đến nay, nhiều hoạt động vẫn chưa thực sự trở lại bình thường; bên cạnh đó, thiên tai, bão lốc, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, cùng với những khó khăn, hạn chế nội tại chưa được khắc phục đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc chủ động nắm bắt tình hình, linh hoạt trong chỉ đạo của UBND tỉnh; kịp thời xây dựng, triển khai các biện pháp điều hành đã giảm thiểu tác động tiêu cực, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo An sinh xã hội cho Nhân dân.

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua 16 Nghị quyết; trong đó, có Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ tiền đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

TH

Bình luận