Thu hồi thẻ Nhà báo của một phóng viên báo Nông thôn ngày nay

20/10/2016, 17:09

Thu hồi thẻ Nhà báo của một phóng viên báo Nông thôn ngày nay - Bộ TT&TT ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của một phóng viên công tác tại Báo Nông thôn ngày nay do trước đó phóng viên này bị Tổng biên tập xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Bộ TT&TT thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến.

Theo quyết định số 1835/QĐ-BTTTT Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ngày 20/10, với nội dung: Thu hồi thẻ nhà báo số hiệu IBT01870 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Tân Tiến được cấp tại Báo Nông thôn ngày nay, với lý do ông Nguyễn Tân Tiến đã bị Tổng biên tập báo xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Báo Nông thôn ngày nay có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến nộp về Cục Báo chí Bộ TT&TT trước ngày 31/10/2016.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, Bô TT&TT cho biết: “Trong Quý III/2016, chúng tôi đã thanh tra 3 cơ quan báo chí, xử lý thu hồi 10 thẻ nhà báo, trong đó có 1 tổng biên tập và 1 phó tổng biên tập bị thu hồi thẻ nhà báo và cách chức; 4 trường hợp bị thu hồi thẻ và bị buộc thôi việc. Thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, và tiếp tục đề xuất xử lý nhân sự các cơ quan báo chí có vi phạm”./.

Thái Sơn (th)

Bình luận