Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018):

Phát triển nguồn nhân lực báo chí quân đội thời kỳ mới

21/12/2018, 03:05

Phát triển nguồn nhân lực báo chí quân đội thời kỳ mới - Trong thời kỳ mới, trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội để ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu của báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực báo chí quân đội thời kỳ mới. Ảnh: TL

Cần nguồn nhân lực báo chí hợp lý

Để thực hiện chức năng tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ, quân sự, quốc phòng - an ninh, trong không gian rộng lớn, địa hình phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có mặt ở những nơi đầu sóng, ngọn gió, biển đảo, vùng sâu, vùng xa... đòi hỏi nguồn nhân lực báo chí Quân đội cần phải có số lượng hợp lý, đủ sức truyền tải thông tin sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, lao động, học tập, công tác của bộ đội.

Nếu thiếu sự vững vàng về quan điểm chính trị, hoặc giản đơn về nhận thức và phương pháp xem xét trong tác nghiệp báo chí, rất có thể nhà báo Quân đội sẽ vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, dẫn đến những hậu quả khó lường, hệ lụy xấu cho quân đội và xã hội.

Theo đó, phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội cần chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy nâng cao chất lượng về chính trị tư tưởng làm nền tảng; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và Quân đội; có thái độ chính trị rõ ràng, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn đọc Tạp chí Người Làm Báo. Ảnh: THL

Nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan lãnh đạo, quản lý hiện nay là cần có chiến lược quy hoạch phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội. Chiến lược quy hoạch đó dựa trên những phân tích và dự báo chính xác nhu cầu, xu hướng phát triển của báo chí truyền thông mới và yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật báo chí Quân đội, lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan quản lý báo chí Quân đội cần xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của Quân đội trong giai đoạn mới. Tổ chức biên chế các cơ quan báo chí trong Quân đội được hình thành trong những năm chiến tranh, bước vào thời kỳ đổi mới, mặc dù đã được điều chỉnh, tuy nhiên, trước sự tác động của phương tiện truyền thông kỹ thuật số và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh ngày càng mở rộng, đòi hỏi tổ chức của các cơ quan đơn vị báo chí Quân đội cần đổi mới, kiện toàn sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo đó, cần thực hiện điều chỉnh tổ chức, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại,sắp xếp, bố trí,sử dụng, phát huy tối ưu phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị báo chí Quân đội. Điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, hoạt động hiệu quả; khuyến khích kiêm nhiệm của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm thích ứng với sự phát triển đa dạng, đa chiều và xu hướng hội tụ của báo chí truyền thông hiện nay.

Phóng viên Báo Quân đội Nhân dân nói chuyện với các chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: THL

Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm quy hoạch hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý; xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng Internet, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích.

Thời gian tới, việc tổ chức, sắp xếp biên chế, quy hoạch báo chí Quân đội phải đảm bảo đủ về số lượng. Bên cạnh đó cần xem xét, cân nhắc, nên sáp nhập hoặc giải thể những bộ phận không còn phù hợp để tránh trùng lặp, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các cơ quan báo chí có nhu cầu mở rộng quy mô các loại hình báo chí phải thực hiện đúng chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng cường phát triển loại hình báo điện tử, báo mạng, trong đó ưu tiên các phiên bản tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Campuchia..., để mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một đội quân có chức năng chiến đấu, chức năng công tác và chức năng lao động sản xuất. Hiện nay, tư duy về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc có sự thay đổi, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội có sự mở rộng.

Cùng với nhiệm vụ hàng đầu là sẵn sàng chiến đấu, Quân đội còn là đội quân công tác, tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, xây dựng kinh tế, các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong khuôn khổ cho phép. Theo đó, báo chí Quân đội cần bám sát các nhiệm vụ, chức năng mới của Quân đội. Tùy theo nhu cầu và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường mà tổ chức, biên chế nguồn nhân lực báo chí cho phù hợp, bảo đảm tinh, gọn, liên thông, hiện đại và hiệu quả.

Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tác nghiệp trên máy bay DHC 6 tìm kiếm Su30 MK2 trên biển. Ảnh: TL

Yêu cầu đối với phóng viên, nhà báo Quân đội

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đem đến những ứng dụng thông minh, tiện lợi, làm thay đổi một cách cơ bản, sâu sắc, toàn diện mọi hoạt động của con người từ phương pháp tư duy đến phong cách ứng xử, giao tiếp.

Trong bối cảnh đó, phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội cần có những bước đột phá mới vừa căn bản toàn diện, vừa có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lĩnh vực có sức thu hút và lan tỏa thông tin nhanh nhạy đến bộ đội và công chúng xã hội.

Do đó, các nhà báo cần được trang bị những kiến thức toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, tin học; đồng thời, phải có kiến thức chuyên sâu của từng thể loại và loại hình báo chí: báo mạng điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình; có kỹ năng nghề nghiệp báo chí: quay phim, chụp ảnh, camera...

Phóng viên quân đội phải giữ vững nguyên tắc, có bản lĩnh chính trị sắc bén, có trình độ ngoại ngữ, tin học, am hiểu luật lệ trong quan hệ quốc tế. Ảnh: TL

Để thực hiện yêu cầu phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội vừa toàn diện, vừa chuyên sâu, có trọng điểm cần xây dựng đội ngũ phóng viên, nhà báo đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng; chú trọng phát triển toàn diện các phẩm chất, năng lực “tâm sáng, bút sắc, lòng trong” của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của báo chí Quân đội.

Sự hội tụ truyền thông đa phương tiện và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội vừa tạo ra sự giao lưu tự do rộng rãi trong hoạt động báo chí, đồng thời cũng tạo ra cách thức và “công cụ” mới để các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ truyền thông của mình.

Việc sử dụng các trang mạng: Wordpress, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube...để thiết lập, vận hành và chuyển tải, lưu trữ, chia sẻ thông tin, tri thức, hình ảnh đã trở thành những kiến thức cơ bản của nhà báo nói chung và nhà báo Quân đội nói riêng

Mặt khác, yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh ngày càng mở rộng, Quân đội không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn tham gia vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế, các hoạt động xây dựng phát triển kinh tế, phòng chống bão lũ thiên tai...

Điều đó, đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực báo chí Quân đội trong thời kỳ mới cần bám sát sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thông thạo kỹ năng của tất cả các thể loại báo chí (báo viết, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử); sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật công nghệ số (máy ảnh, máy tính, phương tiện thu - phát) và tích hợp nhuần nhuyễn các tính năng, tác dụng của các phương tiện kỹ thuật truyền thông.

Đặc biệt, quá trình tác nghiệp trong môi trường truyền thông quốc tế, đòi hỏi phóng viên phải giữ vững nguyên tắc, có bản lĩnh chính trị sắc bén, có trình độ ngoại ngữ, tin học, am hiểu luật lệ trong quan hệ quốc tế, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của “nhà báo đa năng” - “nhà báo chiến sĩ”./.

Đại tá, ThS Hoàng Văn Chức

Bình luận