Phòng chống dịch Covid-19:

Phát huy vai trò gia đình và cộng đồng

07/04/2020, 08:34

Phát huy vai trò gia đình và cộng đồng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS về việc phát huy vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức để mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ gia đình, bản thân và cộng đồng.

Tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong thực hiện việc cưới, việc tang văn minh gắn với phòng, chống dịch Covid-19;

Không tổ chức ăn uống, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác trong thời gian có dịch. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ thanh minh, nghi lễ tảo mộ cần thực hiện đúng yêu cầu không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các gia đình, dòng họ và cộng đồng tích cực phát hiện, phản ánh những hành vi sai phạm đến các cơ quan chức năng trên địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý; đồng thời, chủ động chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Minh Anh


Bình luận